Wednesday, February 03, 2010

Friday, May 22, 2009

CONFRONTATIE MET MATISSE EN MET COBRA

Nog tot 14 juni kan een mooie tentoonstelling bezocht worden over Matisse, tijdgenoten van Matisse en (vooral Amerikaanse navolgers)(Cäteau-Cabmbresis). De man heeft natuurlijk niets met Cobra te maken.Daarom is het juist interessant eens op de verschillen in te gaan.

Het blijkt dat Matisse feitelijk altijd zijn eigen weg is gegaan, beïnvloed door de kunststromingen om hem heen maar toch niet tenvolle zich erin engagerend.Zo was hij impressionist,eventjes zelfs divisionist(wat ongeveer hetzelfde is als pointillist. Zeker was hij meer beïnvloed door het fauvisme maar het expressionisme en de Nieuwe Wilden liet hij aan de kant liggen.
Het dilemma dat hem plaagde was de overtuiging dat licht en kleur in een schilderij,
elk op zich zeer waardevol toch competitief zijn: licht en kleur schaden elkaar.
Omdat Matisse uiteindelijk voor 'kleur' kiest laat hij zijn landschapschilderijen in
de steek (teveel licht) en keert hij zich naar het stilleven.
Maar juist ook weer omdat de kleurversnippering van de fauvisten het monumentale van
kleur schaadt zuivert hij zijn kleurgebruik aan met grotere kleurvlakken. Dit heeft meteen ook een invloed op de vorm die eveneens ondergeschikt aan kleur, primitiever wordt. De kleur zelf wordt geleidelijk economischer aangewend en zo zien we Matisse
de parallelle weg opgaan die Cézanne ooit ging:Cézanne zetten een eerste stap naar abstractie door via beeldvereenvoudiging tot kleurversobering te komen.
Matisse vereenvoudigt zijn kleuren met als gevolg een beeldvereenvoudiging.
De persoonlijkheid van Matissse roept toch vragen op daar waar gesproken wordt over
een zekere afstandelijkheid tav bv de gevangenneming (Gestapo) van vrouw en dochter.
Wij hebben de indruk dat engagement toch niet de voornaamste deugd was bij Matisse.
In de kapel van St. Paul de Vence die hij helemaal zelf ontwerpt, inricht met schilderijen en glasramen en bekostigt, vinden we wellicht gerealiseerd wat hij heel zijn leven lang nastreefde: de synthese van kleur en licht.

MAAR ONDERTUSSEN ZIJN WE DRUK MET COBRA BEZIG

En eerlijk gezegd ligt dat mij en die van mij leren toch heel wat beter.
Met de Proventierschilders en ook in de Schuur vol Kunst in Beauvoorde is het tenslotte toch in een benaderde Cobrastijl dat we ons uitleven.
Cobraschilders zijn niet wat velen over hen denken: knettergekken die op goed geluk
proberen wat primitief en kleurig te schilderen.
De ware Cobraschilder wijkt inderdaad heel ver af van de werkelijkheid voor en rond hem: hij schept eigenlijk een totaal andere, nieuwe realiteit.
Voorlopig volstaat hier de mooie gedachte van de Nobelprijswinnaar Halldor Laxness

‘s morgens en ’s avonds waren de weiden zo groen dat ze er rood van waren en overdag was de horizon zo blauw dat hij er groen van was.


De Cobraschilder neemt waar met heel zijn lichaam. De nieuwe door hem geschapen realiteit is een wonderlijke mix van wat hij ziet en zag, hoort en hoorde, voelt en gevoeld heeft. Hij schildert uit de diepten van zijn eigen persoonlijkheid. Soms heeft de toeschouwer moeite met dat schilderwerk maar dikwijls leidt het toch tot een vreugdevol HERKENNEN

Sunday, May 17, 2009

GEDICHTEN VAN FRANS HERPELINCK

In de voorbije jaren schreef Frans Herpelinck nu en dan een gedicht.
Een systematische dichter is hij niet. Hij schrijft enkel als het
water hem aan de lippen staat. Zijn stijl is net als zijn schilderijen
op zijn minst melancholisch op het sombere af.

Carboon

Mijmering bij een varenfossiel


Geveerde varens
wuiven
verstard
verdronken zonneglanzen
in duister aardediepten
een spoor van leven dat
onnut was op
zichzelf
maar ander leven heeft
gewekt
tot aan het eind
van de spiraal
waar ik nu sta
het hart vol
heimwee en
met open hand
die poogt te grijpen
’t licht dat druipt
doorheen
geveerde varenpalmen


Verloren Paradijs

Schuwe vogels schuiven
hun schaduw over't land.
Ver achter mij blinkt licht,
maar om mij ruist
het donker loof der bomen
waarin ik vlucht.
Mijn handen steunen,
scheuren open in
't doornig struikgewas.
En tevergeefs zoek ik
wat late zon. Voor mij
blijft niets meer over
van 't Paradijs waarin
ik ooit mijn jeugd verdroomde

KUNSTKRITISCH WERK VAN FRANS HERPELINCK

Wat weinigen weten is dat Frans ook literair begaafd is: nu en dan schrijft hij
gedichten. Anderzijds is zijn vroeger leraarschap hem bijgebleven: graag deelt hij
inzicht mee ivm kunstopleiding (kleur-en vormcompositie) en kunstgeschiedenis.

Opmerkelijk zijn: 1.een in kleur geïllustreerd overzicht van de artistieke evolutie
van Matisse (kleurfotokopie 7 blz)
2.de vertaling uit het Frans van een lyrische inleiding op Cobra
(tekst 8 blz)
Mocht je dat interesseren stuur een mailtje naar frans.herpelinck@skynet.be
Beschikbaar aan nagenoeg kostprijs + eventuele verzendingskosten

Deelname aan de Kunstroute Ookunst Kortemark


Frans Herpelinck neemt deel aan de Kunstroute 2009 van OOkunst Kortemark
in de locatie Kunstsmid Hubert Devoldere, Staatsbaan 94 C Handzame

De toegangsuren zijn : 21 - 23 - 24 - 30 - 31 mei en 1 juni
telkens van 10 tot 19 uur
op 21 mei is er een nocturne van 10 tot 22 uur

Het schilderwerk van Frans Herpelinck is zeer recent halfabstract en met
een zeer emotionele inhoud.

U zijt hartelijk welkom.
Hiernaast een acrylschilderij met gemengde techniek 'De Blauwe Bloem'
Innovatie is hier zeker wel de combinatie van kleur en zwartwit.

Thursday, October 30, 2008

TENTOONSTELLING SCHILDERS VAN PROVENTIER


De leerlingen van Frans Herpelinck in het vormingscentrum te Poperinge
stellen voor de eerste keer hun werk tentoon.
Een kleine twee jaar geleden gestart met eenvoudige tekenoefeningen en
kopiewerk zijn ze uitgegroeid tot verrassend eigenzinnig werk dat stilaan
de naam 'kunstwerk' verdient.U wordt hartelijk uitgenodigd tot deze tentoonstelling die loopt van zaterdag 15 november tot en met zondag 30 november van 14 tot 18 u.

Toegang: Doornstraat 4 Poperinge

Saturday, February 23, 2008

Vernieuwing permanente Tentoonstelling


In het restaurant Forum , Rijksweg 42 8820 Torhout is de permanente tentoonstelling
van werken van Frans Herpelinck totaal vernieuwd.
Dit past in de ombouw van het restaurantinterieur: modern en rustgevend.
Hier reiken beeldende en gastronomische kunst elkaar de hand.
Zie verder in deze blog:klik op de link 'Kunst van Frans Herpelinck en Lekker Eten'

Monday, October 15, 2007

Herfsttentoonstelling Gasthuiskapel Poperinge 2007

De Galerie De Kunstboom uit Beauvoorde presenteert...

DE ONRUST VAN FRANS HERPELINCK EN ROGIANNE GAYTANT

FRANS HERPELINCK neemt in Poperinge na jaren artistieke afwezigheid, weer voeling
met zijn stadsgenoten.
Zijn werk, acrylschilderijen en zwartwit grafisch werk, oogt verrassend jong.
Wel getuigt zijn wat agressieve, soms depressieve stijl van een grote emotionele bewogenheid.ROGIANNE GAYTANT exposeert keramiek en bronzen en een paar schilderijen.
Haar beeldwerk is krachtig en gaat dikwijls terug op oervormen uit de germaanse mythologie.
Haar schilderijen getuigen van jong natuurtalent: ook al staat Rogianne aan het begin van
haar schilderscarrière heeft ze zomaar ineens een niveau bereikt dat tot de verbeelding spreekt.


De tentoonstelling gaat door in de Gasthuiskapel, Gasthuisstraat Poperinge
vanaf vijdag 23 novembrer tem zondag 9 december.
Gratis toegankelijk - op dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 19 u
- op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u
- op maandag gesloten

Thursday, September 06, 2007

De Weg - The Way - Le Chemin - Der Weg


Een kunstenaar is altijd op weg. Hij zoekt naar het onbereikbare.
Dus moet zijn kunst evolueren.
Volg aan de hand van deze twee recente schilderijen de evolutie van 'De Grootjuffrouw' naar 'The Witch'

An artist should be always 'on the way'.
His works must evolve.
'The Great Beguine' was in the meantime succeeded by 'The Witch' .

L'Artiste est un pélérin: pour moi j'essaie d'accéder à une liberté totale. La comparaison entre 'La Grande Béguine' et 'La Sorcière' illustre cette évolution

Der Künstler ist ein Pilger. Mein Weg ist ein Weg nach totale
Freiheit.Es tut mir Leid dass dieses sich nicht schneller in meinen Werke realisiert.